Behandling av parkinsonism

Här finner du behandlingsrekommendationen om behandling av parkinsonism och tillhörande material. Tryckt version: 2008:(19)2.

 

 Behandlingsrekommendation

Referens: Insulinanaloger: Information från Läkemedelsverket 2008;19(2):15–28.

 Bakgrundsdokumentation

Ange referens till bakgrundsmanus: Efternamn, Förnamn. Titel. Information från Läkemedelsverket 2008;19(2):sida–sida.

 PowerPoint-presentation

 

Tryckt version: 

 Information från Läkemedelsverket 2008:(19)2.

 

Dessa rekommendationer är baserade på ”Svenska riktlinjer för utredning och behandling av Parkinsons sjukdom” utarbetade av SWEMODIS och publicerade i oktober 2007. SWEMODIS, Swedish Movement Disorder Society, är en yrkesorganisation för läkare intresserade av sjukdomar i basala ganglierna.

 

Parkinsonism

Skador och sjukdomar som påverkar dopaminnervcellernas funktion i de basala ganglierna ger upphov till karakteristiska symtom som bradykinesi (långsamma rörelser), muskulär rigiditet (stelhet), och tremor (skakningar). Varje lesion i dopaminsystemet, oavsett orsak eller mekanism, kan ge upphov till dessa symtom, vilka med ett samlingsnamn ofta kallas parkinsonism (något som liknar Parkinsons sjukdom, PS). Den vanligaste orsaken är PS, men parkinsonism förekommer också bland annat som neuroleptikabiverkan, vid cerebrovaskulär sjukdom eller atypisk parkinsonism (tidigare kallat parkinson plus-syndrom).

 

Parkinsons sjukdom (PS)

Parkinsons sjukdom är en progressiv neurodegenerativ sjukdom som ger upphov till en relativt typisk sjukdomsbild. Preliminär diagnos ställs kliniskt på sannolika grunder och förloppet måste följas innan klar diagnos kan fastställas. Felaktig diagnostik på 5–20 % förekommer.

 

 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies