Behandling av rinosinuit

Här finner du behandlingsrekommendationen om behandling av rinosinuit och tillhörande material. Tryckt version: 2005:(16)3.

 

 Behandlingsrekommendation

 Bakgrundsdokumentation

 PowerPoint-presentation 

 

Tryckt version: 

 Information från Läkemedelsverket 2005:(16)3.

Huvudbudskap

  • Rinosinuit definieras traditionellt som ett inflammationstillstånd i näsa och bihålesystem som kan ha flera orsaker. Vid val av behandling är etiologin till rinosinuiten av avgörande betydelse och bör anges i diagnosen.
  • Symtom och kliniska undersökningsfynd kan inte säkert förutsäga eller utesluta att det föreligger en bakteriell rinosinuit.
  • Spontanläkning vid sporadisk bakteriell rinosinuit är vanlig.
  • Vuxen med förkylningssymtom i mindre än tio dagar och lätt eller måttlig smärta i maxillarområdet rekommenderas symtomlindrande behandling.
  • Patient med hög feber samt svullnad och/eller svår smärta över sinusområdena bör handläggas snarast för diagnostik och behandling oberoende av sjukdomsduration.
  • För vuxen med förkylningssymtom i mer än tio dagar och uttalad smärta i kind/tänder bör antibiotikabehandling övervägas.
  • I tveksamma fall eller om patienten har haft upprepade episoder kan röntgendiagnostik och eventuell punktion för etiologisk diagnostik ge vägledning.
  • Ensidiga besvär i mer än tre veckor bör föranleda utredning.
  • Vid recidiverande rinosinuiter eller persisterande symtom bör utredningen inriktas på bakomliggande etiologi eller associerad sjukdom, t.ex. allergi, näspolypos eller hyperreaktivitet.
  • Barn med okomplicerad bakteriell rinosinuit behöver inte antibiotikabehandlas.
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies