Smärtsamma procedurer - behandling av barn i hälso- och sjukvård

Här finner du kunskapsdokumenten om smärtsamma procedurer - behandling av barn och tillhörande material. Tryckt version: 2014:(25)3.

 

 Kunskapsdokument

Referens: Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer i hälso och sjukvård – Kunskapsdokument. Information från Läkemedelsverket 2014;25(3):9–22.

 

 Bakgrundsdokumentation

Ange referens till bakgrundsmanus: Efternamn, Förnamn. Titel. Information från Läkemedelsverket 2014;25(3):sida–sida.

 

PowerPoint-presentation del 1 – Grundläggande behandling

PowerPoint-presentation del 2 – Utökad behandling

Om du har problem att se innehållet i PowerPoint-presentationerna kan du prova att spara presentationerna på din dator och sedan öppna dem.

 

Posters

Poster - Behandlingspyramid för behandling av procedursmärta hos barn

 Ladda hem och skriv ut i valfri storlek (421 Kb)

Poster - Schema över lämpliga förberedelser och icke-farmakologiska behandlingsmetoder utifrån ålder och kognitivt stadium

 Ladda hem och skriv ut i valfri storlek (36 Kb)

 

Tryckt version: 

 Information från Läkemedelsverket 2014:(25)3

Inledning

Som ett led i regeringsuppdraget att ”Utvidga kunskapen om barns läkemedel och deras användning” anordnade Läkemedelsverket 2011 ett möte med läkare, apotekare och sjuksköterskor med speciellt intresse för barns läkemedel. Syftet var att identifiera kunskapsluckor samt föreslå speciella läkemedelsområden för barn där det fanns behov av att sammanställa kunskap. Behandling av procedurrelaterad smärta hos barn var ett av de angelägna områden som prioriterades. Ett möte med experter på smärtbehandling till barn genomfördes i november 2013 varvid detta kunskapsdokument togs fram. Expertmötet, liksom framtagandet av dokumentet, har skett med medverkan från Socialstyrelsen.

Behandling av procedurrelaterad smärta hos barn

Att förebygga och behandla smärta är självklart av humanitära skäl men också viktigt för att undvika framtida problem. Ett bristande smärtomhändertagande kan ha omedelbara negativa medicinska konsekvenser och även medföra ökad smärtkänslighet och högre nivå av ångest och rädsla inför framtida procedurer, vilket kan leda till onda cirklar.

Samtidigt finns akuta risker vid användning av potenta smärtläkemedel till barn, till exempel andningsdepression. För att optimera läkemedelsbehandlingen och undvika onödig användning av riskfyllda läkemedel har även rekommendationer för icke-farmakologisk behandling tagits med i detta dokument, som en bas för omhändertagande i samband med procedurer.

Det finns ett mycket brett spektrum av procedurer som utförs på barn, från PKU-prov, som tas på alla nyfödda, till stor hjärtkirurgi. Avsikten är att detta dokument ska innehålla råd som kan användas vid enklare procedurer på BVC, till exempel vaccinationer, men också stöd för mer avancerade procedurer, som på barnonkologisk specialavdelning.

 

 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies