Sömnstörningar hos barn

Här finner du kunskapsdokumenten om sömnstörningar hos barn och tillhörande material. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2015:(26)2.

 

 Kunskapsdokument 
Referens: Sömnstörningar hos barn - kunskapsdokument: Information från Läkemedelsverket 2015;26(2):12–26.

 Bakgrundsdokumentation 
Ange referens till bakgrundsmanus: Efternamn, Förnamn. Titel. Information från Läkemedelsverket 2015;26(2):sida–sida.

 

Tryckt version:

 Information från Läkemedelsverket 2015;26(2).

Inledning

Det är välkänt att många av de läkemedel som ges till barn är ofullständigt dokumenterade vad gäller effekt, säkerhet och dosering för barn och används utanför godkänd produktinformation (off-label). Trots att läkemedel saknar godkänd indikation för barn, kan användningen vara i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet eftersom det kan finnas såväl stor klinisk erfarenhet som vetenskapligt stöd för användning.

När det gäller läkemedel för behandling av sömnstörningar hos barn, finns det enstaka läkemedel godkända för barn över två år. Med anledning av den akuta effekt- och säkerhetsprofilen för dessa preparat rekommenderar expertgruppen att de endast ges till barn i undantagsfall. Melatonin är inte godkänt för behandling av sömnstörningar hos barn men det finns en omfattande användning.

Det finns studier på melatonins effekter vid sömnstörningar hos i övrigt friska barn, hos barn med adhd och hos barn med funktionsnedsättning som kan ge visst stöd för användning, men ingen vetenskapligt evidens. Systematiska översikter saknas eller visar osäker effekt. Läkemedelsverket har inte utfört någon nytta/riskbedömning gällande melatonin till barn. Dock bedömer experterna den akuta effekt- och säkerhetsprofilen som positiv. Då befintliga läkemedel har problem med biverkningar, säkerhetsproblem eller är otillräckligt dokumenterade är icke-farmakologisk behandling alltid förstahandsalternativ. Narkolepsi har behandlats i ett tidigare kunskapsdokument och berörs inte här, se Information från Läkemedelsverket nr 4 2013 och www.lakemedelsverket.se.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies