UVI - Nedre urinvägsinfektion hos kvinnor

Här finner du behandlingsrekommendationen om behandling av nedre urinvägsinfektion hos kvinnor (UVI) och tillhörande material. Tryckt version: 2007:(18)2.

 

 Behandlingsrekommendation

 Bakgrundsdokumentation

 PowerPoint-presentation

 

Tryckt version:

 Information från Läkemedelsverket 2007:(18)2.

Sammanfattning

  • Akut cystit är i de allra flesta fall ofarligt och cirka 30 % av patienterna blir symtomfria utan behandling efter en vecka.
  • Behandling med antibiotika syftar i första hand till att förkorta tiden med symtom.
  • Anamnesen är betydelsefull. Vid typiska, nytillkomna symtom (sveda, täta trängningar, frekventa miktioner) hos icke gravid kvinna krävs i regel ingen ytterligare diagnostik.
  • Det lokala resistensläget och patientens ålder och njurfunktion är faktorer som påverkar valet av antibiotikum.
  • Pivmecillinam och nitrofurantoin är likvärdiga förstahandspreparat med låg resistens hos E. coli. Trots högre resistens kan trimetoprim fortfarande övervägas för empirisk terapi.
  • Tre till fem dygns behandling är oftast tillräcklig.
  • Vid misstänkt cystit hos gravida skall urinodling göras på bakteriologiskt laboratorium och behandling påbörjas utan att invänta odlingssvar.
  • Asymtomatisk bakteriuri skall inte antibiotikabehandlas utom under graviditet.
  • Starkt luktande urin och ospecifika symtom som oro och förvirring hos äldre i vård och omsorg tyder inte på behandlingskrävande nedre UVI.
  • Metenaminhippurat rekommenderas inte som profylax mot recidiverande cystit.
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies