Vanliga infektioner i öppenvård

Broschyren ”Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård”, även kallad ”Regnbågsbroschyren”, innehåller sammanfattningar av behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård, sammanställda av Folkhälsomyndigheten, Nationell arbetsgrupp Strama och Läkemedelsverket 2019.

Webbpublicerad 2019-03-05.

 


Broschyren finns att ladda ned på Folkhälsomyndighetens webbplats. Se länk:

 Folkhälsomyndigheten: Vanliga infektioner i öppenvård

Strama har utvecklat en app med behandlingsrekommendationer utifrån innehållet från broschyren Vanliga infektioner i öppenvård (Regnbågsbroschyren). Den kan läsas i mobila enheter men det finns även en webbversion. Se länk:

 Stramas nationella app

 

 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies