Så här refererar du till våra behandlingsrekommendationer

Om du vill referera till våra behandlingsrekommendationer eller tillhörande bakgrundsdokument ska du citera dem enligt nedan.

Behandlingsrekommendationer:
Titel. Information från Läkemedelsverket. År;årgång(nummer/supplement):sida-sida.

 

Bakgrundsdokument:
Efternamn, Förnamn. Titel. Information från Läkemedelsverket. År;årgång(nummer/supplement):sida-sida.

 
Stäng fönstret