Behandlingsrekommendationer veterinärläkemedel

Behandlingsrekommendationer är främst avsedda som praktiska kunskapsstöd om hur läkemedel bör användas i den kliniska vardagen. Informationen i en rekommendation bör vid förskrivningstillfället alltid kompletteras med informationen i aktuell produktresumé.

 

Sortera efter: A - Ö | Senaste överst


Behandling av hjärtsjukdom och hjärtsvikt hos hund och katt

Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2018;29(supplement)

Behandling med NSAID till nötkreatur, får, get och gris

Tryckt version: 2009:(20)supplement 1

Behandling och profylax av infektioner hos fjäderfä – behandlingsrekommendation

Tryckt version: 2019;30(supplement)

Dosering av antibiotika till gris

Tryckt version: 2012:(23)supplement 1

Dosering av antibiotika till hund

Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016:(27)supplement

Dosering av antibiotika till häst

Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2015:(26)supplement

Dosering av antibiotika till nötkreatur och får

Tryckt version: 2013:(24)supplement

Ekto- och endoparasiter hos hund och katt

Tryckt version 2014(25):supplement

Kronisk njursjukdom (CKD) hos katt

Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2017:(28)supplement

Medicinsk ledbehandling vid aseptisk/traumatisk artrit hos häst

Tryckt version: 2010:(21)supplement 1

Smärtbehandling hos hund och katt

Tryckt version: 2005:(16)supplement 1

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies