Behandling av hjärtsjukdom och hjärtsvikt hos hund och katt

  Behandlingsrekommendation
Referens: Behandling av hjärtsjukdom och hjärtsvikt hos hund och katt. Information från Läkemedelsverket. 2018;29(oktober-november/supplement):4-21

 

 Bakgrundsdokumentation
Ange referens till bakgrundsmanus: Efternamn, Förnamn. Titel. Information från Läkemedelsverket 2018;29 (supplement):22-45

 

Tryckt version:
 Information från Läkemedelsverket 2018:(29) supplement

Utvecklingen inom terapiområdet kardiologi går snabbt: metoderna för diagnostisering och monitorering av hjärtsjukdomar har förbättrats vilket medför att den bakomliggande sjukdomsorsaken kan identifieras med större säkerhet och precision. Effekten av insatt medicinsk behandlingen kan följas upp i större detalj och ny kunskap har tillkommit gällande möjligheten att fördröja debuten av kliniska tecken vid subklinisk hjärtsjukdom genom att inleda behandling i preklinisk (asymtomatisk) sjukdomsfas.

Nya läkemedel har tillkommit och för vissa befintliga läkemedel har indikationerna utökats. Akut hjärtsvikt kräver ett strukturerat medicinskt omhändertagande och etiska överväganden.

Detta är en uppdatering av den tidigare rekommendationen från 2005 som avspeglar kunskapsutvecklingen inom området. Ett nytt kapitel som rör behandling av akut hjärtsvikt har tillkommit. Rekommendationen ersätter den tidigare utgåvan.

Rekommendationerna har utformats vid ett expertmöte arrangerat av Läkemedelsverket den 26–27 april 2018. Rekommendationerna baseras på aktuell vetenskaplig dokumentation och på gruppens kliniska erfarenheter.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies