Dosering av antibiotika till häst

 Behandlingsrekommendation
Referens: Dosering av antibiotika till häst – ny rekommendation. Information från Läkemedelsverket 2015;26(supplement):4-16.

 

 Bakgrundsdokumentation
Ange referens till bakgrundsmanus: Efternamn, Förnamn. Titel. Information från Läkemedelsverket 2015;26(supplement):17-61.

 

Tryckt version:

 Information från Läkemedelsverket, 2015:(26)supplement

 

 

Ny rekommendation för dosering av antibiotika till häst

Årets veterinärsupplement handlar om dosering av antibiotika till häst. Målet är att genom korrekt dos, doseringsintervall och en väl avvägd behandlingstid säkerställa god effekt och samtidigt minska risken för resistensutveckling.

Rekommendationen är resultatet av ett expertmöte som Läkemedelsverket höll våren 2015 och kompletterar den riktlinje för användning av antibiotika inom hästsjukvård som Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap tidigare tagit fram.

 

 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies