Dosering av antibiotika till hund

 Behandlingsrekommendation
Referens: Dosering av antibiotika till hund – ny rekommendation. Information från Läkemedelsverket 2016;27(supplement):4-17.

 

 Bakgrundsdokumentation
Ange referens till bakgrundsmanus: Efternamn, Förnamn. Titel. Information från Läkemedelsverket 2016;27(supplement):18-56.

 

Tryckt version:

 Information från Läkemedelsverket, 2016:(27)supplement 

Inledning

Den här rekommendationen syftar till att ge väl underbyggda råd om hur antibiotika ska doseras till hund för att ge tillfredsställande behandlingsresultat utan onödig exponering när det bedömts att behandling ar nödvändig. Dokumentet är en uppdatering av den behandlingsrekommendation om antibakteriella medel till hund och katt som gavs ut 2001, för de terapiområden för hund som behandlas i såväl den tidigare som den här rekommendationen. Rekommendationen kompletterar dessutom den antibiotikapolicy för hund som gavs ut av Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap (SVS) i reviderad upplaga år 2009. SVS:s dokument beskriver och ger råd om hantering av olika infektioner i bred bemärkelse där i tillägg till medicinsk behandling olika former av lämplig förebyggande och stödjande behandling anges. Läkemedelsverket har under de senaste åren gett ut motsvarande rekommendationer för gris (2012), för nötkreatur och får (2013) och för häst (2015) som komplement till SVS:s policydokument.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies