Dosering av antibiotika till nötkreatur och får

Tryckt version: 2013:(24)supplement

 

 Behandlingsrekommendation
Referens: Dosering av antibiotika till nötkreatur och får – ny rekommendation. Information från Läkemedelsverket 2013;24(supplement 1):4-14.

 

 Bakgrundsdokumentation
Ange rferens till bakgrundsmanus: Efternamn, Förnamn. Titel. Information från Läkemedelsverket 2013;24(supplement 1):15-48.

 

Tryckt version:

 Information från Läkemedelsverket, 2013:(24)supplement 

 

Denna behandlingsrekommendation kompletterar tidigare utgivna riktlinjer genom att fokusera på doseringsfrågor till nötkreatur och får.

En motsvarande rekommendation för gris gavs ut 2012. Antibiotikabehandling är ibland nödvändig för att bota sjukdom, minska eller förebygga lidande och förhindra sjukdomsspridning. All antibiotikaanvändning är förknippad med risk för utveckling och spridning av resistens.

Då behandling med antibiotika bedöms vara nödvändig är det därför viktigt att användningen är väl avvägd vad gäller dos, doseringsintervall och behandlingstidens längd, för att uppnå tillfredsställande effekt utan att onödigtvis exponera individen för antibiotika.

Valet av antibiotikaklass är också betydelsefullt för att på sikt bibehålla effektiva behandlingsalternativ för olika typer av infektionssjukdomar hos nötkreatur och får, och för att reducera riskerna för resistensöverföring till människa.

 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies