Ekto- och endoparasiter hos hund och katt

Tryckt version 2014(25):supplement

 

 Behandlingsrekommendation
Referens: Ekto- och endoparasiter hos hund och katt – ny rekommendation. Information från Läkemedelsverket 2014;25(supplement):4-23.

 Bakgrundsdokumentation
Ange referens till bakgrundsmanus: Efternamn, Förnamn. Titel. Information från Läkemedelsverket 2014;25(supplement):24-69.

 

Tryckt version:

 Information från Läkemedelsverket 2014:(25)supplement

 

Inledning

År 2001 gav Läkemedelsverket ut en behandlingsrekommendation för parasitära infektioner hos hund, katt och häst. Läkemedelsverket anordnade ett expertmöte den 27–28 mars 2014 för att uppdatera behandlingsrekommendationerna avseende behandling och förebyggande behandling av infektion med endo- och ektoparasiter hos hund och katt. Av praktiska skäl berörs inte häst. Läkemedelsverkets tidigare rekommendation avseende häst är inte aktuell i alla delar. För aktuell information inom området avseende djurslaget häst hänvisas till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). De rekommendationer som ges berör huvudsakligen behandling av parasiter som förekommer i Sverige, men information ges även om parasiter som inte är stationära i landet, mot bakgrund av att behandling och/eller förebyggande behandling kan vara aktuell vid resande och import av djur.

 

 

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies