Medicinsk ledbehandling vid aseptisk/traumatisk artrit hos häst

Tryckt version: 2010:(21)supplement 1

 

 Behandlingsrekommendation

Referens: Medicinsk ledbehandling vid aseptisk/traumatisk artrit hos häst. Information från Läkemedelsverket. 2010;21(september/supplement):4-21

 Bakgrundsdokumentation

Ange referens till bakgrundsmanus: Efternamn, Förnamn. Titel. Information från Läkemedelsverket 2010;21 (september/supplement):14-47

 Jävsdeklarationer

 

Tryckt version:

 Information från Läkemedelsverket 2010:(21)supplement 1

 

 

Under vintern 2010 genomförde Läkemedelsverket ett expertmöte med kliniskt verksamma hästveterinärer, farmakologer och forskare med målsättningen att utarbeta en rekommendation för behandling av aseptisk artrit hos häst. Följande dokument redogör för de rekommendationer expertgruppen enats om vad gäller användning av olika typer av läkemedel för såväl lokal som systemisk behandling.

Rekommendationen berör de mest använda läkemedlen såsom glukokortikoider, NSAID och hyaluronsyra, där den vetenskapliga dokumentationen avseende effekt och säkerhet generellt är god, men även läkemedel som för närvarande har en mer begränsad användning och där det vetenskapliga stödet i vissa fall är bristfälligt. I dessa fall grundar sig de rekommendationer som anges på beprövad erfarenhet från användning under svenska förhållanden enligt den uppfattning som expertgruppen gett uttryck för (”konsensus”). Förutom godkända läkemedel berörs också olika fodertillskott och vissa medicintekniska produkter som används i samband med ledsjukdom hos häst.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies