Smärtbehandling hos hund och katt

Tryckt version: 2005:(16)supplement 1

 

 Behandlingsrekommendation

Referens: Smärtbehandling hos hund och katt. Information från Läkemedelsverket 2005;16(november/supplement):17-27

 Bakgrundsdokumentation

Ange referens till bakgrundsmanus: Efternamn, Förnamn. Titel. Information från Läkemedelsverket 2005;16 (november/supplement):28-62

 

Tryckt version:  

 Information från Läkemedelsverket 2005:(16)supplement 1 

 

Inledning

Smärtbehandling är ett viktigt element i klinisk praxis. Smärta är ofta en del av orsaken till eller en följd av orsaken till att veterinär behöver sökas. Veterinären kan själv också, även om det är oavsiktligt, framkalla smärta och obehag hos sina patienter vid hanteringen för diagnostik och terapi.

Historiskt sett har smärtbehandling fått liten vikt i veterinärmedicinen. Smärta har setts som ett medel att hålla djuret i ro så att skadan snabbare läks. Framtill för några år sedan var kunskapen begränsad om smärtbehandling både hos veterinär i den akademiska miljön och i klinisk praxis. Större medvetande och förståelse av smärtor och smärtfyllda tillstånd hos djur är en av orsakerna till att användningen av analgetika till hund och katt har ökat betydligt under de senaste åren.

Denna behandlingsrekommendation har huvudvikt på läkemedelsdelen av smärtbehandlingen men det bör understrykas att farmakologisk behandling av smärta hos sjuka djur har ett begränsat värde och inte kan ersätta den behandlingsrutin vars bas är god och omsorgsfull vård.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies