Säkerhetsinformation till hälso- och sjukvården - DHPC

DHPC (Direct Healthcare Professional Communication) är ett sätt för Läkemedelsverket och läkemedelsföretagen att nå ut till hälso- och sjukvårdspersonal med ny, viktig säkerhetsinformation om läkemedel.

Vad är DHPC?

DHPC (Direct Healthcare Professional Communication) är ett sätt för läkemedelsmyndigheter och läkemedelsföretag att nå ut till hälso- och sjukvårdspersonal med ny, viktig säkerhetsinformation om läkemedel. DHPC innehåller rekommendationer riktade till hälso- och sjukvårdspersonal om hur de bör anpassa exempelvis ordination och uppföljning för ett visst läkemedel för att minimera riskerna med användningen. DHPC innehåller uppgifter som är av väsentlig betydelse för att behandlingen ska kunna utföras på ett ändamålsenligt sätt. DHPC kan innehålla nya uppgifter om exempelvis allvarliga biverkningar, att användningen av ett läkemedel bör begränsas till en viss patientgrupp, att vissa undersökningssteg behöver genomföras inför insättning av läkemedlet eller i vissa, särskilda fall, uppgifter om att tillgängligheten av ett läkemedel är försämrad under en period.

Hur får jag tillgång till DHPC?

Läkemedelsföretagen skickar ut DHPC som direktadresserade brev till den målgrupp som i första hand är berörd av en viss DHPC. Du kan hitta DHPC genom att söka på en viss substans eller läkemedelsprodukt via Läkemedelsverkets sökfunktion Läkemedelsfakta. Nedan finns DHPC för 2017, tidigare DHPC finns sorterade årsvis i högerkolumnen. Du kan skapa en digital prenumeration på DHPC som en RSS-feed,  gå till sidan för RSS-flöden.

Hur utarbetas DHPC?

DHPC utarbetas av läkemedelsföretagen i samråd med den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA och/eller Läkemedelsverket. Vilka målgrupper DHPC skickas till varierar. Vanliga mottagare är specialistläkare och apotek.

 
 

Publicerade DHPC

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies