Dispenser

Läkare som inte är behöriga att förskriva vissa godkända läkemedel kan ansöka om dispens hos Läkemedelsverket.

En dispens kan beviljas för ett år och är ett tillstånd knutet till en förskrivare och en arbetsplats. Apoteket ska kontrollera vid utlämnade av läkemedlet att förskrivaren är behörig att förskriva läkemedlet.

Det är förskrivaren som saknar behörighet att förskriva vissa godkända läkemedel som ansöker om dispens. Ansökan görs på fastställda blanketter av Läkemedelverket och sänds till registrator@mpa.se. Normalhandläggningstid är ca två veckor.

 

Ny dispenslösning

Den 11 november lanseras en ny dispenslösning för automatisk och digital kontroll av dispenser hos apotek. Apotek kommer efter detta ha möjlighet att kontrollera dispenser direkt i sina IT-stöd. Du som är förskrivare påverkas endast i den mån att du i den nya lösningen kommer behöva ange din förskrivar- och arbetsplatskod i din dispensansökan. Detta för att möjliggöra den automatiska och digitala kontrollen hos apotek.

För apotek möjliggörs den automatiska kontrollen först då apotekets expeditionssystem anslutits till release 17.1 i eHälsomyndighetens tjänsteplattform. För mer information om detta, kontakta eHälsomyndigheten.

 

Information om personuppgiftsansvar

eHälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig för registerföring av dispensinformation som inkommit till eHälsomyndigheten från Läkemedelsverket.

Ändamålet med behandling av personuppgifterna är att vid expediering av läkemedel på apotek stödja behörighetskontroll avseende förskrivarens behörighet att förskriva läkemedlet i enlighet med gällande föreskrifter för dispenser.

Svenska öppenvårdsapotek kan vid expedition av e-recept få tillgång till personuppgifterna i samband med kontroll av förskrivarens behörighet att förskriva det läkemedel som ska expedieras.

eHälsomyndigheten behandlar följande uppgifter om förskrivaren: förskrivarkod, för- och efternamn och arbetsplatskod. Uppgifterna är en nödvändig förutsättning för ändamålet med behandlingen.

Du har rätt att utan kostnad få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig själv i eHälsomyndighetens register för dispenser. Skicka din begäran till eHälsomyndigheten via e-post till registrator@ehalsomyndigheten.se eller post till eHälsomyndigheten Södra Långgatan 60, 392 31, Kalmar. Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande, bör du kontakta oss omedelbart. Du kan även meddela oss om du på något sätt vill begränsa hanteringen av dina personuppgifter, invända mot behandlingen eller radera dem.

För frågor om personuppgiftsbehandlingen kontakta eHälsomyndigheten via telefon på 0771-766200, e-post till registrator@ehalsomyndigheten.se eller post till eHälsomyndigheten Södra Långgatan 60, 392 31, Kalmar.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies