Dispenser

Läkare som inte är behöriga att förskriva vissa godkända läkemedel kan ansöka om dispens hos Läkemedelsverket.

En dispens kan beviljas för 1 år och är ett tillstånd knutet till en förskrivare och en arbetsplats. Apoteket ska kontrollera vid utlämnade av läkemedlet att förskrivaren är behörig att förskriva läkemedlet.

Det är förskrivaren som saknar behörighet att förskriva vissa godkända läkemedel som ansöker om dispens. Ansökan görs på fastställda blanketter av Läkemedelverket och sänds till registrator@mpa.se. Normalhandläggningstid är ca 2 veckor.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies