Hjälpmedelskort för förskrivning av förbrukningsartiklar

Förskrivning av förbrukningsartiklar som avses i Lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. samt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) skall göras på ett hjälpmedelskort.

Sedan den 1 juli 2007 kräver förskrivning av förbrukningsartiklar på hjälpmedelskort att arbetsplatskod anges.

Med anledning av denna ändring har Läkemedelsverket fastställt en ny blankett avseende hjälpmedelskort om fastställande av blankett avseende hjälpmedelskort. Denna blankett har varit i kraft sedan den 1 juli 2007.

Arbetsplatskoden måste, som på läkemedelsrecept, anges på blanketten både med siffror och i för apoteket maskinläsbar form. Övergångsbestämmelser har tillåtit att tidigare gällande blankett, med tillägg av arbetsplatskod, kunnat användas till den 1 februari 2008.

Läkemedelsverket tillhandahåller inte blanketter för hjälpmedelskort, eller andra receptblanketter, utan det åligger respektive landstingen att själva ombesörja tryckning och distribution av dessa. Läkemedelsverket kan tillhandahålla tryckförlagor (EPS-format) för produktion av hjälpmedelskort. 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies