Licens

Licens är ett försäljningstillstånd för ett apotek att sälja ett läkemedel som inte är godkänt i Sverige. Ett icke-godkänt läkemedel får inte utlämnas från apotek förrän Läkemedelsverket beviljat tillstånd till detta dvs. apoteket har erhållit en beviljad licens. Licensmotivering och ansökan skapas i KLAS, Kommunikationslösning för licensansökan.

Viktigt vid licensansökan och utlämnande av läkemedel

Licensgruppen får ofta frågor om vilken produkt man får expediera på en licens, om utbyte får ske och hur man gör om det läkemedel en beviljad licens avser inte går att beställa.

Läkemedelsverket har därför tagit fram en checklista som stöd till apotek. Checklistan hittar du till höger under ”Läkemedel via licens”. Checklistan är bra att använda vid ansökan om licens och vid expedition av läkemedel som säljs via licens. Det finns beskrivet hur ett läkemedels godkännande kan se ut och vad apotek bör vara särskilt uppmärksamma på.

Från och med 1 januari 2017 kan patienter/djurägare hämta ut läkemedel som förskrivits via licens på valfritt öppenvårdsapotek oavsett vilket apotek som beviljats licensen. För expediering på rekvisition gäller samma regelverk som tidigare.

 
 

Relaterad information

 

 LVFS 2012:21 (LVFS 2008:1 reviderad och omtryckt genom LVFS 2012:21) 

 Så hanterar Läkemedelsverket personuppgifter

 Licenser (Artikel publicerad i Information från Läkemedelsverket nr 4:2015)

 Extemporeläkemedel, lagerberedning och rikslicens (Artikel publicerad i Information från Läkemedelsverket nr 4:2015)

 

Blanketter

 

Kontaktuppgifter

 
 

Licensgruppen

mån-fre 09.00–11.00
och 14.30–16.00

Tel: 018 17 46 60
E-post:licensgruppen@mpa.se
Bevakas av farmaceuter där du kan lämna meddelanden, be om att bli kontaktad eller ställa frågor runt licenser.
Lämna alltid tydliga kontaktuppgifter och vad ärendet gäller.

 

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies