Centralstimulantia vid ADHD

Bilaga till licensmotiveringsblanketten krävs vid alla licensansökningar av centralstimulantia vid uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet.

För att främja säker användning av licensförskrivna narkotikaklassade preparat vid uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet ska bilaga centralstimulantia vid ADHD bifogas. Detta för att på ett enkelt och systematiskt sätt inhämta nödvändigt underlag för beslut.

Formuläret ska användas både då licens motiveras första gången och vid fortsatt förskrivning.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies