Handläggningstider

Ett fullständigt licensärende handläggs normalt inom sju arbetsdagar. Licensärendet ska omfatta en fullständigt ifylld motivering från behörig förskrivare samt en fullständigt ifylld licensansökan från ett apotek.

Vissa ärenden tar längre tid, till exempel sådana som gäller läkemedel som inte tidigare förekommit på licens eller kräver omfattande utredning eller bedömning av konsult.

Komplettering kan begäras från förskrivaren om motiveringen är ofullständig eller otydlig. Komplettering kan även begäras från sökande apotek om ansökan ej är fullständig. Vid behov konsulterar Läkemedelsverket interna och externa konsulter.

Medicinskt brådskande (B) avser tillstånd där det innebär en allvarlig risk för patientens hälsa om handläggningen av ärendet fördröjs.

Om du som förskrivare skapar en licensmotivering du bedömer är brådskande, ta omedelbart kontakt med ett apotek och säkerställ att en licensansökan skickas till Läkemedelsverket.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies