Licensläkemedel i Nationellt Produktregister (NPL)

Från och med oktober 2013 finns information om licensläkemedel i Nationellt Produktregister för Läkemedel (NPL). Informationen är tänkt att användas vid förskrivning samt för uppföljning av försäljning på apotek i syfte att stärka patientsäkerheten.

Informationen omfattar samtliga, i Sverige icke godkända läkemedel, som beviljats licens. Läkemedelsverket överför även nytillkomna licensprodukter fortlöpande och via NPL får även eHälsomyndigheten(nationella produkt- och artikelregistret) tillgång till produktinformationen. 

Endast en begränsad informationsmängd kan tillhandahållas på licensläkemedel och informationen är på produktnivå. Varje produkt har ett NPLid och ett NPLpackid. Detaljinformation rörande förpackningar finns inte i NPL eftersom Läkemedelsverket inte har information om tillgängliga förpackningar.
Vidare äger Läkemedelsverket all information om licensläkemedel i NPL.

Endast läkemedel visas

Produkter på licens som inte klassificeras som läkemedel kommer inte visas i NPL och därför inte heller vara tillgängliga i systemen som bygger på information från NPL. Ett exempel på produktinformation som inte redovisas är licensierade speciallivsmedel för barn under 16 år.

Inga begränsningar för nya ansökningar om licens

Observera att informationen om licensläkemedel i NPL endast omfattar de läkemedel som har licens. Detta begränsar inte nya ansökningar om licens för andra, i Sverige, icke godkända läkemedel.

Tillgänglighetsfrågor hanteras av apoteken

Tillgänglighet av produkterna kontrolleras inte av Läkemedelsverket.  Frågor om tillgänglighet hänvisas till respektive apotek.

Frågor för slutanvändare

Frågor om hur den nya informationen påverkar dig som slutanvändare av informationen från NPL, VARA och övriga IT-stöd hänvisas till ansvarig i din organisation.

 
 

Kontaktpersoner

Allmänna frågor om projektet:
Läkemedelsverket
Maria Jafner
Projektledare    
maria.jafner@mpa.se  

Frågor om förskrivarstöd och påverkan för vården:
SIL
info@silinfo.se

Frågor om VARA och påverkan för apotek:
eHälsomyndighetenAnna Wessling  Annika Forsén
Processansvarig VARA   Kategoriansvarig Läkemedel
servicedesk@ehalsomyndigheten.se
 

 

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies