Licenssystemet KLAS

Läkemedelsverket och eHälsomyndigheten (tidigare Apotekens Service AB) har sedan 2013 ett regeringsuppdrag att ta fram ett elektroniskt system för licensansökningar. Lanseringen av den nya kommunikationslösningen KLAS är nu genomförd.

Ny kommunikationslösning för säkrare licenshantering

Läkemedelsverket och eHälsomyndigheten har sedan 2013 ett regeringsuppdrag att utveckla ett IT-system för säker förmedling av licenshandlingar. Det nya systemet ger stöd för att elektroniskt kunna motivera, ansöka och komplettera licensärenden samt förmedla begäran om komplettering och beslut om licens från Läkemedelsverket.

Fördelarna med den nya kommunikationslösningen

 • Förbättrad patientintegritet genom att öka informationssäkerheten i kedjan från förskrivare och apotek till Läkemedelsverket.
 • Ökad patientsäkerhet genom att öka informationskvalitet i kedjan från förskrivare och apotek till Läkemedelsverket.
 • Stöd för förskrivare och apotekspersonal vid licensansökan och för Läkemedelsverkets personal vid handläggning av beslut.
 • Bättre tillgänglighet och sökbarhet av licensbeslut för apotekspersonalen.

Den nya kommunikationslösningen innehåller

 • IT-stöd för apotekspersonalen för ansökan om licens.
 • IT-stöd för registrering och förmedling av licensmotiveringar från förskrivare till apotek samt för kompletteringar från förskrivare till Läkemedelsverket.
 • IT-stöd för registrering och förmedling av licensansökningar (inklusive licensmotiveringar) och kompletteringar från apotek till Läkemedelsverket.
 • IT-stöd för förmedling av beslut från Läkemedelsverket till apotek.
 • IT-stöd för att tillgängliggöra licensbeslut för apotekspersonal.

Konsekvenser för dig som förskrivare

 • Licensmotiveringen måste göras via webbplats.
 • Effektivare ansökansprocess.
 • Du får stöd i licensmotiveringen med bland annat ifyllandet av läkemedelsuppgifter efter sökning i läkemedelslista.
 • Delar av licensmotiveringen med känsliga personuppgifter är dolda för apotek.
 • Insändning av licensmotiveringen sker elektroniskt. 
 • Licensmotiveringen valideras då du skickar iväg den.
 • Mottagningskvitto bekräftar att insändning fungerat.
 • Komplettering ska insändas elektroniskt.

Konsekvenser för dig som apotekspersonal

 • Person- och produktuppgifter redan ifyllda av förskrivaren - behöver ej registreras igen.
 • Apoteksuppgifter fylls i automatiskt i ansökan.
 • Möjlighet att korrigera uppgifter efter förskrivarkontakt.
 • Insändning av licensansökan och förskrivarens licensmotivering elektroniskt.
 • Mottagningskvitto bekräftar att insändning fungerat.
 • Ditt apotek får en avisering via e-post vid beslut och begäran om komplettering.
 • Licensbeslut sparas synliga för alla apotek i systemet och kan sökas fram.

 

Systemkrav

Följande versioner av nedan listade webbläsare är testade och verifierade för användning.

Google Chrome* Version 27 och 28
Mozilla Firefox* Version 19, 20 och 21
Internet Explorer Version 9 och 10


*Dessa webbläsare uppdateras ofta och troligen kan senare versioner fungera utmärkt, men angivna versioner är testade och verifierade. Andra webbläsare kan fungera men har inte testats.

 
 

Utbildningsmaterial

 Releasenotes KLAS 16.1.4

 Användarhandledning KLAS – Avräkningsfunktion

 Releasenotes KLAS 16.1.2

 Releasenotes KLAS 16.1.1

 Releasenotes KLAS 14.2.9

 FAQ för KLAS

 Presentation för apotek
Redovisning av de olika delarna i KLAS – bra för att få en bättre uppfattning av KLAS.

 Presentation för förskrivare
Redovisning av hur du skriver och skickar in en licensmotivering i det nya licenssystemet.

Introduktionsfilm för apotek

Kort, övergripande film – lämplig att visa på ett morgonmöte eller dylikt.

Introduktionsfilm för förskrivare

Kort, övergripande film om det nya licenssystemet.

Användarhandledningar

 För apotek

 För läkare/tandläkare

 För veterinärer

 

 Länk till regeringsuppdrag


 

Kontakta oss

Vid frågor om Kommunikationslösningen för licensansökningar vänligen kontakta Läkemedelsverkets projektledare Tomas Enoksson på:
tomas.enoksson@mpa.se eller via växeln 018-17 46 00

För frågor om licenser, regelverk och användarfrågor som inte är av teknisk art, välkommen att kontakta Läkemedelsverket på:
e-post licensgruppen@mpa.se eller telefon 018-17 46 60.
 
Vid tekniska frågor till exempel vid problem med åtkomst till systemet KLAS ska slutanvändare i första hand kontakta den egna IT-supporten för att utesluta lokala problem. Om problemet kvarstår skickar den egna IT-supporten en felanmälan till eHälsomyndigheten på: e-post servicedesk@ehalsomyndigheten.se eller telefon 0771-766 200.

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies