Licenssystemet KLAS

KLAS förvaltas av eHälsomyndigheten som också ansvarar för teknisk support av KLAS. Hos eHälsomyndigheten hittar du också mer information om KLAS samt utbildningsmaterial. För frågor om licenser och regelverk ska du som tidigare vända dig till Läkemedelsverket.

Nedanstående länk tar dig till eHälsomyndighetens sida om KLAS där du hittar mer information, utbildningsmaterial samt reservrutin för KLAS:

Till eHälsomyndighetens sida om KLAS

Avräkning i KLAS

Från och med 1 januari 2017 träder en ny lagändring i kraft vilket påverkar KLAS och hanteringen av licenser. För dig som förskrivare ändras ingenting i KLAS eller hur du skriver din licensmotivering, däremot kommer dina patienter/djurägare kunna hämta ut sina licensläkemedel på valfritt öppenvårdsapotek oavsett vilket apotek som beviljats licensen. För dig som farmaceut på ett apotek införs en avräkningsfunktion i KLAS som du ska nyttja vid expediering av licensläkemedel.


Lagändringen medför att konsumenter, dvs. patienter och djurägare, får hämta ut sina licensläkemedel på valfritt öppenvårdsapotek oavsett vilken apotekskedja som har beviljats licensen. Den nya lagen gäller endast för licenser som beviljas från och med 1 januari 2017. För expediering på rekvisition gäller samma regelverk som tidigare. En ny symbol kommer att införas i KLAS för att tydliggöra licenser som beviljats till annan aktör men som ändå kan expedieras av alla öppenvårdsapotek till konsument:

 

Om muspekaren förs över symbolen kommer även ovanstående förklarande text att visas.

I och med denna förändring tillförs även en avräkningsfunktion till KLAS som kommer bli tillgänglig den1 januari 2017. Avräkningsfunktionen är en förutsättning för att lagändringen skall kunna träda i kraft och ger apoteken ett stöd för att dokumentera expedieringar av licensläkemedel. En användarhandledning för den nya avräkningsfunktionen hittar du här.

Har du frågor om lagändringen eller avräkningsfunktionen är du välkommen att kontakta Läkemedelsverket eller eHälsomyndigheten, se längre ned på denna sida för kontaktuppgifter.

Lagändringen i sin helhet kan läsas här.

Ansvarsfördelning och kontaktuppgifter för support

KLAS är resultatet av det regeringsuppdrag som Läkemedelsverket och eHälsomyndigheten fick 2013 vilket gick ut på att utveckla ett nytt, elektroniskt licenshanteringssystem. Ansvarsfördelningen mellan myndigheterna är enligt nedan.

Läkemedelsverket är ansvarig för regelverket och handläggningen av licensansökningar och kontaktas vid frågor om licenser och regelverk samt användarfrågor som inte är av teknisk art.
eHälsomyndigheten ansvarar för utveckling, drift och förvaltning av KLAS och kontaktas av den egna IT-supporten vid tekniska problem.

Vid användarfrågor om licenser

För frågor om licenser, regelverk och användarfrågor som inte är av teknisk art, välkommen att kontakta Läkemedelsverket på: e-post licensgruppen@mpa.se eller telefon 018-17 46 60.

Vid tekniska problem

Vid tekniska frågor till exempel vid problem med åtkomst till systemet KLAS ska slutanvändare i första hand kontakta den egna IT-supporten för att utesluta lokala problem. Om problemet kvarstår skickar den egna IT-supporten en felanmälan till eHälsomyndigheten på: e-post servicedesk@ehalsomyndigheten.se eller telefon 0771-766 200.
Vid eventuella problem med skärmupplösning vänligen säkerställ att avsedda webbläsare används, systemkrav nedan.


Systemkrav för KLAS

Följande versioner av nedan listade webbläsare är testade och verifierade för användning.

Google Chrome* Version 27 och 28
Mozilla Firefox* Version 19, 20 och 21
Internet Explorer Version 9 och 10


*Dessa webbläsare uppdateras ofta och troligen kan senare versioner fungera utmärkt, men angivna versioner är testade och verifierade. Andra webbläsare kan fungera men har inte testats.

 
 

Kontakta oss

För frågor om licenser, regelverk och användarfrågor som inte är av teknisk art, välkommen att kontakta Läkemedelsverket på:
e-post licensgruppen@mpa.se eller telefon 018-17 46 60.
 
Vid tekniska frågor till exempel vid problem med åtkomst till systemet KLAS ska slutanvändare i första hand kontakta den egna IT-supporten för att utesluta lokala problem. Om problemet kvarstår skickar den egna IT-supporten en felanmälan till eHälsomyndigheten på: e-post servicedesk@ehalsomyndigheten.se eller telefon 0771-766 200.

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies