Licenssystemet KLAS

KLAS förvaltas av eHälsomyndigheten som också ansvarar för teknisk support av KLAS. Hos eHälsomyndigheten hittar du också mer information om KLAS samt utbildningsmaterial. För frågor om licenser och regelverk ska du som tidigare vända dig till Läkemedelsverket.

Nedanstående länk tar dig till eHälsomyndighetens sida om KLAS där du hittar mer information, utbildningsmaterial samt reservrutin för KLAS:

Till eHälsomyndighetens sida om KLAS

Ansvarsfördelning och kontaktuppgifter för support

KLAS är resultatet av det regeringsuppdrag som Läkemedelsverket och eHälsomyndigheten fick 2013 vilket gick ut på att utveckla ett nytt, elektroniskt licenshanteringssystem. Ansvarsfördelningen mellan myndigheterna är enligt nedan.

Läkemedelsverket är ansvarig för regelverket och handläggningen av licensansökningar och kontaktas vid frågor om licenser och regelverk samt användarfrågor som inte är av teknisk art.
eHälsomyndigheten ansvarar för utveckling, drift och förvaltning av KLAS och kontaktas av den egna IT-supporten vid tekniska problem.

Vid användarfrågor om licenser

För frågor om licenser, regelverk och användarfrågor som inte är av teknisk art, välkommen att kontakta Läkemedelsverket på: e-post licensgruppen@mpa.se eller telefon 018-17 46 60.

Vid tekniska problem

Vid tekniska frågor till exempel vid problem med åtkomst till systemet KLAS ska slutanvändare i första hand kontakta den egna IT-supporten för att utesluta lokala problem. Om problemet kvarstår skickar den egna IT-supporten en felanmälan till eHälsomyndigheten på: e-post servicedesk@ehalsomyndigheten.se eller telefon 0771-766 200.
Vid eventuella problem med skärmupplösning vänligen säkerställ att avsedda webbläsare används, systemkrav nedan.


Systemkrav för KLAS

Följande versioner av nedan listade webbläsare är testade och verifierade för användning.

Google Chrome* Version 27 och 28
Mozilla Firefox* Version 19, 20 och 21
Internet Explorer Version 9 och 10


*Dessa webbläsare uppdateras ofta och troligen kan senare versioner fungera utmärkt, men angivna versioner är testade och verifierade. Andra webbläsare kan fungera men har inte testats.

 
 

Kontakta oss

För frågor om licenser, regelverk och användarfrågor som inte är av teknisk art, välkommen att kontakta Läkemedelsverket på:
e-post licensgruppen@mpa.se eller telefon 018-17 46 60.
 
Vid tekniska frågor till exempel vid problem med åtkomst till systemet KLAS ska slutanvändare i första hand kontakta den egna IT-supporten för att utesluta lokala problem. Om problemet kvarstår skickar den egna IT-supporten en felanmälan till eHälsomyndigheten på: e-post servicedesk@ehalsomyndigheten.se eller telefon 0771-766 200.

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies