Reservrutin KLAS

Förskrivare

Om du inte kan skicka in din licensmotivering via KLAS, kontrollera först med din egen IT-support att det inte är ett lokalt problem. Kontakta sedan eHälsomyndigheten för vidare support.

Om problemet kvarstår och ärendet är medicinskt brådskande, skicka då din motivering till aktuellt apotek utanför systemet och påtala att ni inte kommer åt KLAS samt att ärendet är medicinskt brådskande. Du kan då nyttja denna blankett för humanförskrivning och denna blankett för veterinärförskrivning.

Apotek

Om ditt apotek mottagit en medicinskt brådskande motivering enligt ovan kan motiveringen samt er ansökan skickas till Läkemedelsverket per fax på nummer 018-54 85 66. Du kan då nyttja denna blankett. Kontakta även licensgruppen och meddela att ett medicinskt brådskande ärende skickats in utanför systemet.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies