Skapa/komplettera licensmotivering

Du som förskrivare skapar och kompletterar dina licensmotiveringar elektroniskt i licenssystemet KLAS som tillhandahålls av eHälsomyndigheten. Du når eHälsomyndighetens sida om KLAS via nedanstående länk. eHälsomyndigheten ansvarar för teknisk support av KLAS, för frågor om licenser och regelverket vänder du dig till Läkemedelsverket.

 Till eHälsomyndighetens sida om KLAS

Ett fåtal sjukhusapotek har ännu ingen fungerande anslutning till KLAS vilket kommer åtgärdas så snart som möjligt. För dessa apotek behöver licensmotiveringen tillsvidare skickas in enligt tidigare rutiner.

 

Observera att en licensmotivering inte insänds till Läkemedelsverket. En insänd motivering kommer Läkemedelsverket tillhanda först då ett apotek gjort en tillhörande ansökan. Läkemedelsverket har inte åtkomst till KLAS.

Vid tekniska problem


Vid tekniska frågor till exempel vid problem med åtkomst till systemet KLAS ska slutanvändare i första hand kontakta den egna IT-supporten för att utesluta lokala problem. Om problemet kvarstår skickar den egna IT-supporten en felanmälan till eHälsomyndigheten på: e-post servicedesk@ehalsomyndigheten.se eller telefon 0771-766 200.

Vid eventuella problem med skärmupplösning vänligen säkerställ att avsedda webbläsare används, se information om detta på denna sida under rubriken Systemkrav.


 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies