Tilläggsmärkning av läkemedel som utlämnas via licens

Läkemedelsverket har mottagit rapporter om avvikelser från vården gällande läkemedel som inte är godkända i Sverige och som inte är märkta enligt svensk standard. Läkemedelsverket kommer i fortsättningen att ange i licensbeslutet när tilläggsmärkning måste ske för att säkerställa att exempelvis akutläkemedel används på rätt sätt.

Tilläggsmärkning av ett läkemedel som inte är godkänt i Sverige kan utföras av både tillverkare och apotek förutsatt att gällande regelverk följs.

Tilläggsmärkning av dessa läkemedel  kan utföras av tillverkare som har giltigt tillverkningstillstånd. Öppenvårdsapotek och sjukhusapotek ska påföra uppgifter på läkemedelsförpackningen när så behövs enligt 8 kap. 17 § Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit respektive 5 kap. 3 § Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:8) om sjukhusens läkemedelsförsörjning. Apoteket som lämnar ut förpackningen utför då en kompletterande märkning med teknisk anvisning enligt normala apoteksrutiner vid expedieringen.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies