Narkotiska läkemedel

Med narkotika menas läkemedel och hälsofarliga varor med beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter, eller varor som med lätthet kan omvandlats till varor med sådan egenskaper eller effekter. Dessutom ska ämnet antingen finnas upptaget i en internationell överenskommelse som Sverige biträtt eller vara narkotikaförklarat av den svenska regeringen.

Narkotiska ämnen delas in i fem förteckningar

Ämnen i förteckning I har i regel ingen medicinsk användning, medan förteckning II-V innehåller ämnen som finns i läkemedel. Vilken förteckning ett narkotiskt läkemedel tillhör har viss betydelse vid förskrivning. Bestämmelser om hur narkotiska läkemedel får förskrivas hittas i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit.    

Information om förbrukningsjournal för narkotika

För föreskrifter om de anteckningar som ska föras inom hälso- och sjukvård, hänvisar Läkemedelsverket till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården.

 
 

Relaterad information

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika.

 Här hittar du Läkemedelsverkets föreskrifter


Du kan fram en egen, dagsaktuell lista över narkotikaklassade läkemedel i söktjänsten Läkemedelsfakta.

 Läkemedelsfakta


Läkemedelsverket hänvisar till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården.

 Socialstyrelsen


Internationella överenskommelser

 1961 års allmänna narkotikakonvention

 1971 års psykotropkonvention

 

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies