När läkemedel tillfälligt tar slut – restnotering

Ibland uppstår det situationer som gör att ett läkemedelsföretag inte kan leverera sina läkemedel. Detta kan leda till att ett läkemedel blir restnoterat. Här kan du läsa om vad restnotering innebär, hur Läkemedelsverket deltar i arbetet med restnoteringar och vad du kan göra som förskrivare.

Vad är en restnotering?

När ett läkemedel inte kan levereras som vanligt och det finns risk att patienter står utan läkemedelsbehandling går tillverkaren ut med information om att läkemedlet är restnoterat. En restnotering kan innebära att det finns risk för att ett läkemedel ska ta slut men det kan också betyda att läkemedlet redan är slut och inte går att få tag på.

Det kan finnas flera olika anledningar till att ett företag inte kan leverera sin produkt. Ofta handlar det om produktionsrelaterade problem, till exempel bristande kvalitet, ändringar i tillverkningsprocessen eller otillräcklig tillgång på aktiv substans. Andra orsaker som kan leda till att det blir en restnotering är att det blivit en felbedömning i produktionsplaneringen eller att efterfrågan på ett läkemedel plötsligt blir oväntat hög.

Insatser vid restnoteringar

Både vid en förutsedd eller en plötslig brist på ett läkemedel arbetar man från flera håll för att undvika att situationen blir så allvarlig att det kan innebära en hälsorisk för patienter. När en restnotering uppstår har läkemedelsföretaget det övergripande ansvaret att informera andra aktörer. Många gånger informerar företaget hälso- och sjukvården och apoteken direkt utan att Läkemedelsverket kopplas in. Om det riskerar att bli brist på ett läkemedel som saknar ersättningsprodukt uppmanas företaget att i så god tid som möjligt kontakta Läkemedelsverket.

När en anmälan om en restnotering kommer in till Läkemedelsverket bedömer vi först situationens allvarlighetsgrad och undersöker sedan tillsammans med de övriga aktörerna tillgången på möjliga behandlingsalternativ för att hitta en lösning som passar den aktuella situationen. Om det inte finns några lämpliga alternativ på den svenska marknaden kan en brist ibland lösas med dispens- eller licensansökan.

I vissa fall, då bristen bedöms som allvarlig och det är nödvändigt att informera om behandlingsalternativ, går Läkemedelsverket ut med information på webbplatsen.

Läkemedelsverket har nyligen gjort en utredning där vi föreslår att läkemedelsföretagen ska bli skyldiga att anmäla alla restnoterade läkemedel till oss.

 Förslag om att alla restnoterade läkemedel ska rapporteras

Vad behöver du som förskrivare göra?

Om en patient tar kontakt med dig för att ett läkemedel är restnoterat kan det vara bra att först kontrollera att det nya läkemedel du väljer att förskriva går att få tag på. Apoteket kan informera om vad de har på lager och vilka läkemedel som går att beställa. Det går också att söka information om vilka apotek som har ett visst läkemedel i lager på FASS webbplats. www.fass.se

Om det saknas svenska behandlingsalternativ men det finns likvärdiga produkter på den internationella marknaden så har du möjlighet att förskriva läkemedel på licens.

För information om licenser, se länk i högermarginalen.

 

 
 

Relaterad information

 Licens

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies