Utbytbara läkemedel 2005-12-16 (hela listan)

Listan över utbytbara läkemedel till höger omfattar dels produktgrupper där Läkemedelsverket fattat beslut om utbytbarhet, dels parallelldistribuerade läkemedel. Läs även informationen nedan om att två överklagande mot Läkemedelsverkets beslut om utbytbarhet har avgjorts.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies