Artikelsamling: Utbytbarhet

På den här sidan är Läkemedelsverkets nyhetsartiklar om läkemedelsförmånerna och utbytbarhet samlade i kronologisk ordning.

2015

 Ändrad utbytbarhet för paracetamol tablett 500 mg och 1 g samt brustablett 500 mg från den 30 september 2015
2015-09-24

 Bendroflumetiazid Evolan och Bendroflumetiazid Alternova åter utbytbara med Salures
2015-09-02

 Ändring i utbytbarhetsgrupperna Bendroflumetiazid Tablett 2,5 mg respektive 5 mg.
2015-02-10

2014

 Desonix och Rhinocort nässpray 32 resp. 64 mikrogram/dos utbytbara
2014-06-30

 Vad har Läkemedelsverket beslutat om Alendronat Accord veckotablett 70 mg?
2014-03-31

2013

 Depottabletter med oxikodon är utbytbara
2013-09-25

2012

 Översyn av kriterier för utbytbarhet av depotberedningar
2012-06-15

2008

 Regeringsrätten prövar inte utbytbarhetsdomar
2008-09-01

 Alendronat/Fosamax – nya utbytesgrupper
2008-04-23

2007

 Remeron-S – ändrad utbytesgrupp med anledning av domar i länsrätten
2007-12-21

 Alendronat/Fosamax – nya utbytesgrupper med anledning av dom i länsrätten
2007-12-18

 Fentanyl/Durogesic – nya utbytesgrupper med anledning av dom i länsrätten
2007-12-18

 Reglerna om utbytbarhet ändras den 1 juli 2007
2007-06-11

 ”Biosimilars” bedöms inte vara utbytbara
2007-03-15

 Alendronat/Fosamax - nya utbytesgrupper med anledning av dom i kammarrätten
2007-02-27

2006

 Tryptizol och Saroten är inte utbytbara
2006-09-19

 Ny instruktion till Apoteket AB avseende utbytbarhet och kalenderförpackningar
2006-06-08

 Effektivare regler för utbyte av läkemedel minskar kostnaderna
2006-05-12

 Nya utbytesgrupper för magsyraläkemedel 1 maj
2006-04-28

 Förslag om effektivare regler för byte av läkemedel på apotek
2006-02-14

2005

 Utbytbara läkemedel: två rättsfall avgjorda
2005-12-16

 Utbytbart eller "Får ej bytas ut" - signering?
2005-10-13

 Varför finns det olika grupper med lamotrigin på utbyteslistan?
2005-07-13

 Fosamax och utbytbarhet
2005-05-25

 Lamotrigin - original och generika inte utbytbara
2005-03-29

 Utbytbarhet av parallellimporterade läkemedel
2005-03-29

2004

 Biverkningsrapporter i samband med utbyte av läkemedel
2004-11-04

 Neurontin och Gabapentin Nycomed - varför inte utbytbara?
2004-09-27

 Tegretol Retard och Trimonil Retard ej utbytbara på apotek
2004-09-27

 Levaxin och Euthyrox
2004-05-12

2003

 Ny gruppindelning avseende Glytrin och Nitrolingual
2003-12-17   

 Doxycyklin (Vibramycin, Vibramicina och Doxyferm) - LV:s bedömning av utbytbarhet
2003-08-13

2002

 Är Seloken ZOC utbytbart mot Metoprolol GEA Retard eller Metoprolol Retard Ipex?
2002-08-21

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies