Alendronat/Fosamax – nya utbytesgrupper med anledning av dom i kammarrätten

Läkemedelsverket fattade den 2 mars 2005 och 23 januari 2006 beslut om utbytbarhet för produkter innehållande alendronat.

Beslutet överklagades av Merck Sharp & Dohme (MSD). Den juridiska konsekvensen blev att Läkemedelsverkets beslut avseende MSD:s två produkter inte trädde ikraft.

Kammarrätten i Stockholm har nu i dom den 16 februari 2007 (mål nr 8075-05) och 20 mars 2007 (mål nr 7628-06) fastslagit att Läkemedelsverkets beslut den 2 mars 2005 respektive 23 januari 2006 ska gälla omedelbart.

I och med kammarrättens dom kan utbyte ske mellan samtliga läkemedel som omfattades av domen. Utbyte kan också ske mellan Fosamax 10 mg tablett, Merck Sharp & Dohme och Fosamax 10 mg tablett, Arrow Läkemedel AB respektive Fosamax Veckotablett 70 mg tablett, Merck Sharp & Dohme, Alendronat Merck NM Veckotablett 70 mg tablett, Merck NM AB och Alendronat Teva Veckotablett 70 mg tablett, Teva Sweden AB. Anledningen till detta är att senare beslut om utbytbarhet för ovan nämnda produkter inte har överklagats och därför börjat gälla.

Läkemedelsverket har fattat beslut om utbytbarhet mellan ett antal generika och MSD:s Fosamax. Vissa av dessa beslut har överklagats och ligger fortfarande under rättslig prövning. Dessa produkter kan därför inte bytas ut mot Fosamax från MSD.

Såsom ovan beskrivits finns, förutom Fosamax från MSD, ett antal produkter innehållande alendronat. Dessa är inom respektive styrka utbytbara på samma sätt som tidigare, se nedanstående grupper.

Nedan följer en sammanställning av i vilka fall utbyte kan ske.

 

Alendronat tablett 10 mg

Alenat 10 mg tablett

Arrow Generics Ltd

Alendronat Arrow, 10 mg tablett

Arrow Generics Ltd

Alendronat STADA, 10 mg tablett

STADA Arzneimittel AG

Alendronat Teva tablett 10 mg

Teva Sweden AB

Fosamax 10 mg tablett

Arrow Läkemedel AB

Fosamax 10 mg tablett

Orifarm AB

 

Alendronat tablett 70 mg

Alenat Veckotablett 70 mg tablett

Arrow Generics Ltd

Alendronat Arrow Veckotablett 70 mg tablett

Arrow Generics Ltd

Alendronat Merck NM Veckotablett 70 mg tablett

Merck NM AB

Alendronat ratiopharm Veckotablett 70 mg tablett

rathiopharm GmbH

- Alendronat STADA, Veckotablett 70 mg tablett

STADA Arzneimittel AG

- Alendronat Teva Veckotablett 70 mg tablett

Teva Sweden AB

Fosamax Veckotablett 70 mg tablett

Arrow Läkemedel AB

Fosamax Veckotablett 70 mg tablett

Orifarm AB

 

Nedanstående produkter är utbytbara även mot Fosamax 10 mg tablett, Merck Sharp & Dohme respektive Fosamax Veckotablett 70 mg tablett, Merck Sharp & Dohme.

Alendronat tablett 10 mg

- Alenat 10 mg tablett

Arrow Generics Ltd

- Alendronat Teva tablett 10 mg

Teva Sweden AB

- Fosamax 10 mg tablett

Orifarm AB

- Fosamax 10 mg tablett

Arrow Läkemedel AB

Alendronat STADA 10 mg tablett  STADA Arzneimittel AG

 

Alendronat tablett 70 mg

- Alenat Veckotablett 70 mg tablett

Arrow Generics Ltd

- Fosamax Veckotablett 70 mg tablett

Orifarm AB

- Alendronat Merck NM Veckotablett 70 mg tablett

Merck NM AB

- Alendronat Teva Veckotablett 70 mg tablett

Teva Sweden AB

Alendronat STADA veckotablett 70 mg tablett STADA Arzneimittel AG
Alendronat Ratiopharm veckotablett 70 mg tablett  Ratiopharm GmbH
Fosamax veckotablett 70 mg tablett Arrow Läkemedel AB

 

Ansvaret för att domen efterlevs ligger på det enskilda apoteket.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies