Alendronat/Fosamax – nya utbytesgrupper med anledning av dom i länsrätten

Läkemedelsverket fattade den 25 januari 2007 beslut om utbytbarhet för produkter innehållande alendronat.

Beslutet överklagades av Merck Sharp & Dohme (MSD). Läkemedelsverket avvisade överklagandet eftersom Läkemedelsverket ansåg att överklagandet inkom för sent. Länsrätten i Uppsala har i dom den 12 november 2007 (mål nr 615-07 E) fastslagit att MSD’s överklagande är giltigt. Vidare har Länsrätten i dom den 12 december 2007 (mål nr 2501-07 E) beslutat att utbyte kan ske mellan Fosamax Veckotablett (MSD), Alendronat Merck NM Veckotablett och Alendronat Teva Veckotablett under tiden som länsrätten behandlar överklagandet i enlighet med bestämmelserna i läkemedelslagen.

Följande läkemedel kan således bytas ut mot varandra:

 

Alendronat tablett 70 mg

Alenat Veckotablett 70 mg tablett

Arrow Generics Ltd

Fosamax Veckotablett 70 mg tablett

Merck Sharp & Dohme

Fosamax Veckotablett 70 mg tablett

Orifarm AB

Alendronat STADA veckotablett 70 mg tablett

STADA Arzneimittel AG

Alendronat ratiopharm veckotablett 70 mg tablett

Ratiopharm GmbH

Fosamax Veckotablett 70 mg tablett

Arrow Läkemedel AB

Alendronat Merck NM Veckotablett 70 mg tablett

Merck NM AB

Alendronat Teva Veckotablett 70 mg tablett

Teva Sweden AB

 

Alendronat Arrow Veckotablett 70 mg tablett (Arrow Generics Ltd) kan på grund av pågående rättsprocess inte bytas ut mot Fosamax Veckotablett 70 mg tablett, Merck Sharp & Dohme, men kan dock bytas ut mot övriga produkter som tagits upp på listan över utbytbara läkemedel innehållande alendronat.

Ansvaret för att domen efterlevs ligger på det enskilda apoteket.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies