Alendronat/Fosamax – nya utbytesgrupper

Läkemedelsverket fattade den 14 mars 2008 beslut om utbytbarhet för produkter innehållande alendronat.

Beslutet har överklagats av Merck Sharp & Dohme (MSD). Utbyte kommer dock att ske mellan Fosamax (MSD) 10 mg och Alendronat Merck NM 10 mg under tiden som länsrätten behandlar överklagandet i enlighet med bestämmelserna i läkemedelslagen.

Följande läkemedel kan således bytas ut mot varandra:

Alendronat tablett 10 mg

Alenat 10 mg tablett

Arrow Generics Ltd

Fosamax 10 mg tablett

Merck Sharp & Dohme

Fosamax 10 mg tablett

Orifarm AB

Alendronat STADA 10 mg tablett

STADA Arzneimittel AG

Fosamax 10 mg tablett

Arrow Läkemedel AB

Alendronat Merck NM 10 mg tablett

Merck NM AB

Alendronat Teva 10 mg tablett

Teva Sweden AB

 

Alendronat tablett 70 mg

Alenat Veckotablett 70 mg tablett

Arrow Generics Ltd

Fosamax Veckotablett 70 mg tablett

Merck Sharp & Dohme

Fosamax Veckotablett 70 mg tablett

Orifarm AB

Alendronat STADA veckotablett 70 mg tablett

STADA Arzneimittel AG

Alendronat ratiopharm veckotablett 70 mg tablett

Ratiopharm GmbH

Fosamax Veckotablett 70 mg tablett

Arrow Läkemedel AB

Alendronat Merck NM Veckotablett 70 mg tablett

Merck NM AB

Alendronat Teva Veckotablett 70 mg tablett

Teva Sweden AB


 
Alendronat Arraow 10 mg tablett och Alendronat Arrow Veckotablett 70 mg tablett (Arrow Generics Ltd) kan på grund av pågående rättsprocess inte bytas ut mot Fosamax 10 mg tablett respektive Fosamax Veckotablett 70 mg tablett, Merck Sharp & Dohme, men kan dock bytas ut mot övriga produkter som tagits upp på listan över utbytbara läkemedel innehållande alendronat.

Ansvaret för att domen efterlevs ligger på det enskilda apoteket.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies