Bendroflumetiazid Evolan och Bendroflumetiazid Alternova åter utbytbara med Salures

En ny bioekvivalensstudie har skickats in till Läkemedelsverket och bedömts acceptabel. Från och med den 31 augusti 2015 ingår Salures i utbytbarhetsgrupperna Bendroflumetiazid Tablett 2,5 mg respektive 5 mg igen.

Läkemedelsverket har den 26 augusti 2015 beslutat om ändringar i utbytbarhetsgrupperna Bendroflumetiazid Tablett 2,5 mg respektive 5 mg enligt nedan. Beslutet träder i kraft den 31 augusti 2015.

Bendroflumetiazid Tablett, 2,5 mg
Bendroflumetiazid Alternova, 2,5 mg, Tablett
Bendroflumetiazid Evolan, 2,5 mg, Tablett
Salures, 2,5 mg, Tablett

Bendroflumetiazid Tablett, 5 mg
Bendroflumetiazid Alternova, 5 mg, Tablett
Bendroflumetiazid Evolan, 5 mg, Tablett
Salures, 5 mg, Tablett

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies