Desonix och Rhinocort nässpray 32 resp. 64 mikrogram/dos utbytbara

Läkemedelsverket har 2014-06-25 tagit beslut om att Desonix nässpray 32 resp. 64 mikrogram/dos är utbytbara i utbytbarhetsgrupperna Budesonid Nässpray 32 mikrogram/dos respektive 64 mikrogram/dos tillsammans med Rhinocort Aqua i motsvarande styrkor.

Beslutet träder i kraft 2014-06-30.

Desonix har bedömts som utbytbar med Rhinocort efter en ändring i bipacksedeln för Desonix i avsnittet om graviditet och amning.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies