Fentanyl/Durogesic – nya utbytesgrupper med anledning av dom i länsrätten

Läkemedelsverket fattade den 25 januari 2007 och 30 maj 2007 beslut om utbytbarhet för plåster innehållande fentanyl.

Beslutet överklagades av Nycomed. Länsrätten i Uppsala har nu i två domar den 5 november 2007 (mål nr 417-07 och 1440-07) fastslagit att att depotplåstren Fentanyl ratiopharm 25, 50, 75 och 100 mikrogram/timme och Fentanyl Actavis 25, 50, 75 och 100 mikrogram/timme ska vara utbytbara mot Matrifen i motsvarande styrkor enligt Läkemedelsverkets beslut den 25 januari 2007 respektive 30 maj 2007. Domen gäller omedelbart.

Detta innebär att utbyte ska kunna ske mellan Matrifen, Fentanyl ratiopharm och Fentanyl Actavis. Då även vissa tidigare beslut angående utbytbarhet av depotplåster innehållande fentanyl har börjat gälla ska utbyte också kunna ske mellan Matrifen och Durogesic från Medartuum. Vidare ska utbyte kunna ske mellan Durogesic från Janssen-Cilag AB, Fentanyl ratiopharm, Fentanyl Actavis och Durogesic från Medartuum. Utbyte kan också ske mellan Fentanyl Hexal, Fentanyl ratiopharm, Fentanyl Actavis och Durogesic från Medartuum. På grund av pågående processer i Kammarrätten i Stockholm kan något utbyte fortfarande inte ske mellan Matrifen, Durogesic från Janssen-Cilag AB och Fentanyl Hexal.

Utbyte kan således ske på följande sätt:

 

Från

Till

Durogesic (Janssen-Cilag AB)

Durogesic (Medartuum)

Fentanyl Hexal

Fentanyl Actavis

Matrifen

Fentanyl ratiopharm

 

Från

Till

Durogesic (Medartuum)

Durogesic (Janssen-Cilag AB)

Fentanyl Actavis

Durogesic (Medartuum)

Fentanyl ratiopharm


 


 


 

Fentanyl Actavis

Fentanyl Hexal

Fentanyl ratiopharm

Matrifen

 

Ansvaret för att domen efterlevs ligger på det enskilda apoteket.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies