Remeron-S – ändrad utbytesgrupp med anledning av domar i länsrätten

Läkemedelsverket fattade den 2 maj 2006 beslut om utbytbarhet för produkter innehållande mirtazapin.

Beslutet överklagades av Organon AB. Läkemedelsverket fattade vidare den 3 oktober 2006 beslut om utbytbarhet för fler produkter innehållande mirtazapin. Det beslutet överklagades av Paranova AB. Länsrätten i Uppsala har i dom den 5 december 2007 (mål nr 1181-06 m. fl.) fastslagit att Remeron-S (även parallellimporterat) är utbytbart mot Mirtazapin Teva. Vidare har Länsrätten i dom den 5 december 2007 (mål nr 2468-07 E) beslutat att avslå Organon AB:s överklaganden av Läkemedelsverkets beslut den 2 oktober 2007 att lägga till Mirtazapin Orion och Mirtazapin Nycomed till respektive utbytbarhetsgrupp. Länsrätten har meddelat att domarna gäller omedelbart.

Följande läkemedel kan därmed bytas mot varandra:

 

Mirtazapin munsönderfallande tablett 15 mg

Remeron-S, 15 mg munsönderfallande tablett

NV Organon

Mirtazapin Teva, 15 mg munsönderfallande tablett

Teva Sweden AB

Mirtazapin Orion, 15 mg munsönderfallande tablett

Orion Corporation, Orion

Mirtazapin Nycomed, 15 mg munsönderfallande tablett

Nycomed AB

Mirtazapin munsönderfallande tablett 30 mg

Remeron-S, 30 mg munsönderfallande tablett

NV Organon

Mirtazapin Teva, 30 mg munsönderfallande tablett

Teva Sweden AB

Mirtazapin Orion, 30 mg munsönderfallande tablett

Orion Corporation, Orion

Mirtazapin Nycomed, 30 mg munsönderfallande tablett

Nycomed AB

Remeron-S, 30 mg munsönderfallande tablett

Cross Pharma AB

Remeron-S, 30 mg munsönderfallande tablett

Medartuum AB

Remeron-S, 30 mg munsönderfallande tablett

Paranova Läkemedel AB

Mirtazapin munsönderfallande tablett 45 mg

Remeron-S, 45 mg munsönderfallande tablett

NV Organon

Mirtazapin Teva, 45 mg munsönderfallande tablett

Teva Sweden AB

Mirtazapin Orion, 45 mg munsönderfallande tablett

Orion Corporation, Orion

Mirtazapin Nycomed, 45 mg munsönderfallande tablett

Nycomed AB

Remeron-S, 45 mg munsönderfallande tablett

Cross Pharma AB

Remeron-S, 45 mg munsönderfallande tablett

Paranova Läkemedel AB

 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies