Vad har Läkemedelsverket beslutat om Alendronat Accord veckotablett 70 mg?

Läkemedelsverket beslutade den 27 februari 2014 att Alendronat Accord Veckotablett 70 mg tablett inte längre är utbytbar mot övriga läkemedel i utbytbarhetsgruppen ”Alendronat Tablett 70 mg”.

Detta på grund av skillnad i sväljbarhet då tabletten är av betydande storlek och betydligt större än övriga läkemedel i utbytbarhetsgruppen. En så pass stor tablett kan vara svår att svälja för många patienter och tabletten måste intas intakt. Dessutom kan storleksskillnaden i detta fall, när det gäller tabletter innehållande alendronat, medföra en ökad risk för skador i matstrupen om tabletten fastnar.

Beslutet trädde i kraft 31 mars 2014.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies