Tryptizol och Saroten är inte utbytbara

Tryptizol och Saroten filmdragerade tabletter finns båda i styrkorna 10 mg, 25 mg och 50 mg. Det har emellertid observerats att styrkan i det ena fallet avser amitriptylinhydroklorid och i det andra fallet amitriptylin bas. Detta medför att halten i Saroten är ca 13 % högre än halten i Tryptizol. Med anledning av detta har Läkemedelsverket beslutat att Tryptizol och Saroten inte är utbytbara.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies