Homeopatiska läkemedel

Alla homeopatiska läkemedel ska registreras hos Läkemedelsverket för att få försäljas i Sverige.

Registrerade homeopatiska läkemedel

Registrerade homeopatiska läkemedel har granskats av Läkemedelsverket och bedömts vara säkra och hålla en god kvalitet. I samband med registrering tilldelas produkten ett registreringsnummer som finns på produktens etikett.

Samtliga registrerade homeopatiska läkemedel finns listade i dokumentet nedan. Observera att för enkelmedel anges endast lägsta spädningsgrad och produkten kan finnas i flera högre spädningsgrader.

 Registrerade homeopatiska läkemedel

 

 
 

Kontakta oss

 

Relaterad information

 

Registreringsinnehavare

Företag med registrerade produkter:

DCG Nordic AB

Laboratoires Boiron

Pekana Naturheilmittel GmbH
Ombud: DCG Nordic AB

Pharmazeutische Fabrik Dr Reckeweg & Co GmbH
Ombud: Biosan AB

Plantamed AB

Sanum Kehlbeck GmbH
Ombud: Janssons Immunbiologiska AB JIBA

Scanfarma AB

Seven Seas Limited
Ombud: Biosan AB

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies