Kosmetiska produkter

Med kosmetiska produkter avses ämnen eller beredningar som är avsedda att appliceras på människokroppens yttre delar eller på tänder och slemhinnor i munhålan. Det uteslutande eller huvudsakliga syftet skall vara att rengöra eller parfymera, förändra utseende, korrigera kroppslukt, skydda hud, slemhinnor och tänder eller att bibehålla dem i gott skick.

Exempel på kosmetiska produkter är hårvårdsprodukter, hudkrämer, munvårdsprodukter, makeup och solskyddsmedel.

Läkemedelsverket är tillsynsmyndighet för kosmetiska produkter på den svenska marknaden.

Produkterna ska vara säkra

Kosmetika får inte vara förknippade med hälsorisker vid avsedd användning. Det yttersta ansvaret för att produkterna inte skadar användaren ligger på den ansvarige personen (tillverkaren, importören, den som ändrar en produkt för att tillhandahålla under eget namn, eller annan utsedd person). Även om den ansvarige personen har huvudansvaret för den kosmetiska produkten så har även distributören skyldigheter.

 Läs mer om kosmetikareglerna  

Kosmetiska produkter avsedda för djur är kemiska produkter. Kemikalieinspektionen är tillsynsmyndighet.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies