Barn och läkemedel

Barn har rätt till säkra, effektiva och väldokumenterade läkemedel. Men fortfarande finns kunskapsluckor, brist på barnanpassade läkemedel och potentiella säkerhetsproblem. Det behövs en ökad dokumentation och kunskap om läkemedel till barn.

Välkommen till vår utbildningsdag: säkrare ordination och läkemedelsbehandling till barn
Utbildningen vänder sig till sjuksköterskor eller grupper som kommer i kontakt med läkemedelsbehandling av barn.

 Inbjudan inklusive preliminärt program

 

Utvidga kunskapen om barns läkemedel och deras användning

 Läkemedelsverkets arbete för säkrare läkemedel till barn
Statusrapporter och rapporter om Läkemedelsverkets uppdrag inom ramen för den Nationella läkemedelsstrategin att utvidga kunskapen om barns läkemedel och deras användning. 

Samlad kunskap

 Behandlingsrekommendationer och kunskapsdokument

Utveckling av läkemedel till barn och ungdom

 Barnförordningen och andra initiativ
Om regelverk kring barnläkemedel. Alla företag som utvecklar ett nytt läkemedel måste ha en särskild plan för barnstudier innan ansökan om godkännande får lämnas in.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies