Kunskapsunderlag om barn och läkemedel

Läkemedelsverket samlar kunskap och identifierar kunskapsluckor om barn och läkemedel i nära samverkan med hälso- och sjukvården.

Det är välkänt att många av de läkemedel som ges till barn (speciellt till nyfödda) är ofullständigt dokumenterade vad gäller effekt, säkerhet och dosering. För många läkemedel saknas därför stöd i godkänd produktinformation för användning till barn. Det betyder att behandlingen ges ”off label”.

Att ett läkemedel inte är godkänt behöver inte betyda att kunskapen om det är otillräcklig eftersom det kan finnas både klinisk erfarenhet och vetenskapligt stöd för användning.

Läkemedelsverket anordnar möten med representanter för barnsjukvården för att identifiera kunskapsluckor och föreslå speciella läkemedelsområden där det finns särskilt behov av kunskap.

Inför expertmöten har Läkemedelsverket identifierat vetenskapliga kunskapsluckor för behandling av barn inom aktuella områden. 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies