Information om hjärtimplantat

Hösten 2016 blev det känt att vissa hjärtimplantat kan förlora batterispänningen tidigare än väntat genom en kortslutning i batteriet. Det finns nu ett system som kan upptäcka eventuella batteriproblem i förväg.

Om en kortslutning i batteriet för hjärtimplantatet uppstår kan det leda till att eventuell stimuli av hjärtat misslyckas, vilket kan få allvarliga följder eftersom implantatet fungerar både som pacemaker och defibrillator (hjärtstartare). Tillverkaren har utvecklat en batteriprestandavarning som gör att fjärrövervakningssystemet kan upptäcka batteriproblem i förväg.

När ska man söka sjukvård?

Har du ett hjärtimplantat är det viktigt att du uppsöker sjukvården omedelbart om implantatet indikerar att batteriet är på väg att laddas ut. Detta märker du som patient via en vibrerande varning, även din läkare får informationen via fjärrövervakning.

Här kan du se vilka hjärtimplantat som omfattas.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies