Referensdokument, rapporter och vägledningar - medicintekniska produkter

Vägledningar

 Vägledning för tillverkare av medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (2016-04-22)

 Nationella medicinska informationssystem. Vägledning till Läkemedelsverket föreskrifter (LVFS 2014:7) om nationella medicinska informationssystem (2014-06-18)

Vägledning för tillverkare av medicintekniska produkter i klass I (2013-03-04)

Vägledning för tillverkare av specialanpassade medicintekniska produkter (2013-03-04)

Medicinska informationssystem – vägledning för kvalificering och klassificering av programvaror med medicinskt syfte (2012-11-06)

Tandtekniska arbeten - vägledning (rev. 2017-08-21)

Vägledning om tillverkares skyldighet att rapportera olyckor och tillbud med medicintekniska produkter

Medicinska informationssystem - Förslag till vägledning för klassificering av vårdens mjukvarubaserade informationssystem (2009-06-02)

Rapporter

 Tillsynsrapport 2014

Infusionspumpar – Identifiering av risker (2014-08-22)

Granskning av marknaden för eldrivna fordon för rörelsehindrade (2014-06-09)

Granskning av kondomer (2014-01-14)

En översikt över chairside CAD/CAM-system i Sverige. Garanteras patientsäkerheten genom CE-märkningen av utrustning och material? (2013-11-11)

Mikrobiologisk kontroll av produkter för lins- och ögonsköljning (2013-08-29)

 Tandtekniska arbeten - Granskning av metallkeramikkronor framställda i Sverige och utanför EU 2010 (2011-02-15)

 Internetförsäljning av graviditetstester (2010-05-28)

 Läkemedelsverkets granskning av tandtekniska laboratorier 2008 (2009-11-07)

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies