En lyftvagn avsedd för föräldrar med funktionsnedsättning har återkallats

den 5 februari 2014

En lyftvagn kombinerad med ett skötbord, kallad Eco-O-Lift, med ett alternativnamn Lyftvagn Lift & Drive 70E, har återkallats av Pernova Hjälpmedel AB. Produkten marknadsförs som ett hjälpmedel för brukare med funktionsnedsättning för att underlätta skötsel av barn genom att föräldern kan sitta kvar i sin rullstol. Lyften uppfyller inte säkerhetskrav och det har även inträffat en olycka tidigare.

Läkemedelsverket vill uppmärksamma användare av ett hjälpmedel, en lyftvagn i kombination med skötbord benämnd  Lyftvagn Lift & Drive 70E eller Eco-O-Lift 15000 Basenhet, att produkten har återkallats från marknaden. 

Lyftvagnen är inte korrekt CE-märkt och uppfyller inte säkerhetskrav enligt den medicintekniska lagstiftningen. En olycka då skötbordet lossnade från lyften och ramlade ner på brukarens arm har inträffat tidigare. Vid detta tillfälle fanns inget barn på skötbordet.

Produkten har ursprungligen tillverkats av  ett annat bolag Pernova AB med namnet Eco-O-Lift. Det är oklart hur länge produkten har sålts och i vilka mängder. Det är därför även oklart vilka kunder som har framförallt den äldre modellen i sin ägo. Pernova Hjälpmedel AB tog över produkten 2007 och den bytte namn till Lyftvagn Lift & Drive. Ungefär 15 produkter har sålts under perioden 2007-2013 med det nya namnet.

De användare som fortfarande har en produkt av den nyare eller äldre modellen ska kassera produkten eller skicka den till företaget Pernova Hjälpmedel AB. Tillverkaren har skickat ut ett säkerhetsmeddelande om återkallandet till berörda kunder, detta säkerhetsmeddelande har publicerats även på Läkemedelsverkets webb i flödet för tillverkares säkerhetsmeddelanden. Säkerhetsmeddelandet finns tillgänglig via länken under relaterad information på denna sida.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontaktinformation

Pernova Hjälpmedel AB
0451 - 70 54 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies