Förfalskad Restylane och Restylane Perlane beslagtagen på Irland

den 19 december 2013

Läkemedelsverket har informerats av sin irländska motsvarighet, Irish Medicines Board, om att de funnit och beslagtagit förfalskade kopior av preparaten Restylane och Restylane Perlane. Inga kopior har påträffats i Sverige.

Originalprodukterna används framför allt inom estetisk behandling för att eliminera rynkor och för läppförstoring. Originalprodukterna, tillverkad av Q-Med AB i Uppsala, är CE-märkta som medicintekniska produkter och får marknadsföras i Sverige samt exporteras utan hinder i svensk lag.

Förfalskningarna är tillverkade av en okänd tillverkare och har inte genomgått den utvärdering som regelverket kräver. Förfalskningarna känns bland annat igen på att:

  • Lotnummer och utgångsdatum inte hör ihop
  • För Restylane Perlane är orden ihopskrivna på förfalskningen det vill säga förfalskningen är märkt RestylanePerlane

Analyser av de förfalskade produkterna genomförs nu av Irish Medicines Board men är ännu inte avslutade. Det går därför inte säga något om säkerhet och funktionalitet av de förfalskade produkterna.

Preparaten är inte avsedda för direktköp av konsument för hemmabruk, eftersom det krävs anatomiska kunskaper för att använda produkten rätt. Konsumenter vänder sig främst till skönhetskliniker för att få behandling med produkten. Läkemedelsverket har uppmanat tillverkaren Q-Med AB att informera sina kunder om att det kan finnas piratkopior i omlopp samt hur de känner igen originalprodukterna.

Läkemedelsverket vill tydligöra att varningen gäller förfalskade kopior av Restylane och Restylane Perlane och inte originalprodukterna. Ytterligare frågor besvaras av Q-Med AB, områdesansvarig för estetik i Norden, Maria Nyhage, 0733-87 15 31.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies