Hjälpmedel för funktionshindrade – Lift & Drive 70E alternativ benämning Eco-O-Lift 15000 Basenhet– Pernova Hjälpmedel AB

Produkt: Lift & Drive 70E, Eco-O-Lift 15000 Basenhet i kombination med skötbord eller barnstol.

Tillverkare: Pernova Hjälpmedel AB

Tillverkarens referensnummer: 101

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.3-2013-59314

Sammanfattning: Produkter ska återkallas. 

Tillverkarens dokumentation:

2013_59314 - Pernova Hjälpmedel AB - FSN.pdf.pdf

2013_59314 - Pernova Hjälpmedel AB - Bilaga.pdf.pdf

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies