Anestesi- och andningsstödjande produkter – AutoSet-CS, VPAP Tx, S9 Autoset-CS och AirCurve CS Pacewave – ResMed Ltd

Produkt: AutoSet CS, AutoSet CS PacaWave, AutoSet CS2, AutoSet CS-A, VPAP Tx, S9 AutoSet CS, S9 AutoSet CS PaceWave, S9 AutoSet CS-A, S9 AutoSet CS-A PaceWave, S9 VPAP Tx och AirCurve 10 CS PaceWave

Tillverkare: ResMed Ltd

Tillverkarens referensnummer: CA0311

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2015-40544

Sammanfattning: Varningsinformation. Uppföljning av patient.
 
Tillverkarens dokumentation:
2015_40544 - ResMed Ltd - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies