Anestesi- och andningsstödjande produkter – Bivona innerkanyl – Smiths Medical

Produkt: Bivona innerkanyl

Tillverkare: Smiths Medical

Tillverkarens referensnummer: 1824231-04/15/2015-001-C

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2015-33815

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av bruksanvisning. 

Tillverkarens dokumentation:

2015_33815_Smiths_Medical_FSN.pdf

2015_33815_Smiths_Medical_Bilaga_1.pdf

2015_33815_Smiths_Medical_Bilaga_2.pdf

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies